چگونه مناسب ترین گرید اتصالات و پیچ و مهره را انتخاب کنیم؟

گرید پیچ استیل

چگونه مناسب ترین گرید اتصالات و پیچ و مهره را انتخاب کنیم؟ انتخاب مناسب ترین درجه یا گرید اتصالات و پیچ و مهره یکی از چالش هایی که شما احتمالا با آن مواجه هستید وقتی تصمیم به اجرای هر نوع پروژه ساخت و ساز دارید که نیازمند اتصالات است، شناخت و انتخاب گرید مناسب اتصالات […]

اهمیت بهینه سازی ترکیبات و جنس پیچ و مهره

بهینه سازی پیچ و مهره

بهینه سازی ترکیبات و جنس پیچ و مهره هنگام استفاده از پیچ و مهره، یکی از مسائلی که اکثر مردم به آن توجه نمی کنند، جنس پیچ و مهره ها و ترکیباتی ست در آن ها استفاده شده است. این بسیار ضروری است که شما بدانید پیچ و مهره هایی که در کنار یکدیگر استفاده […]