پیچ هوشمند

smartbolts

SmartBolts پیچ هوشمند یکی از راه های ایجاد اتصال بین تجهیزات فولادی استفاده از پیچ و مهره های اصطکاکی هست، یعنی جدا از اینکه ستون ها و تیرها را با پیچ بهم وصل می کنند، کمی هم پیچ را محکم تر می بندند تا نیروی اصطکاکی در اتصال بوجود بیاید، که با نوع ساختار این […]