چگونه انواع اتصالات را در برابر حرارت بالا مقاوم کنیم؟

تاثیر حرارت بر اتصالات

چگونه انواع اتصالات را در برابر حرارت بالا مقاوم کنیم؟ حرارت بالا یکی از دلایل فرسودگی زودرس قطعات از جمله انواع اتصالات است. وقتی محل اتصال جایی قرار گرفته باشد که دائم در معرض حرارت زیاد قرار داشته باشد، انتخاب اتصالات مناسب بسیار حائز اهمیت است. برای انجام این کار، باید بدانید که انواع اتصالات […]