گروه تولیدی و بازرگانی دِویچ

پیچ اچ‌وی چیست؟

پيچ هاي شش گوش HV امروزه از پرکاربردترین پیچ ها به خصوص در صنایع ساختمانی می باشند که به دلیل شکل خاص طراحی آن، که دارای گل (سر) بزرگ و شفت (بدنه) کوتاه است، تحت نيروي های برشي و كششي مقاومت بالاتری نسبت به انواع دیگر پیچ های شش گوش از خود نشان می دهد. در واقع مهم ترين تفاوت پیچ HV با پيچ هاي شش گوش معمولی در ابعاد آن ها مي باشد، گرچه استانداردهای واحدی دارند. به منوان مثال پيچ هاي HV با استاندارد DIN6914 و پيچ شش گوش DIN931 با گريد 9/10 هردو با استاندارد بين المللي ISO 898-1 مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

HV پیچ - دویچ

پیچ های شش گوش HV به دلیل استحکام بالای آن ها، علاوه بر صنعت ساختمان، در صنایع پتروشیمی و نیروگاهی، پل سازي و راه سازي، و همچنین صنایع ماشین های سنگین بسیار پرکاربرد است.

استانداردهای پیچ های  HV شش گوش در جداول زیر آورده شده است:

 
Nominal size and thread diameter d Pitch of thread P Thread Length b Depth of washer face c Transition diameter da Diameter of unthreaded shank ds Diameter of washer face dw Width across corners e Thickness of head k Radius under head  r Width across flats s
coarse pitch Bolt ≤125 min. max. min. min. max. min. min. min. max. min. min. max.
M12 1.75 23 0.4 0.6 15.20 11.30 12.70 20.10 23.91 7.55 8.45 1.2 21.16 22.00
M16 2.00 28 0.4 0.6 19.20 15.30 16.70 24.90 29.56 9.25 10.75 1.2 26.16 27.00
M20 2.50 33 0.4 0.8 24.00 19.16 20.84 29.50 35.03 12.10 13.90 1.5 31.00 32.00
M22 2.50 34 0.4 0.8 26.00 21.16 22.84 33.30 39.55 13.10 14.90 1.5 35.00 36.00
M24 3.00 39 0.4 0.8 28.00 23.16 24.84 38.00 45.20 14.10 15.90 1.5 40.00 41.00
M27 3.00 41 0.4 0.8 32.00 26.16 27.84 42.80 50.85 16.10 17.90 2.0 45.00 46.00
M30 3.50 44 0.4 0.8 35.00 29.16 30.84 46.60 55.37 17.95 20.05 2.0 49.00 50.00
M36 4.00 52 0.4 0.8 41.00 35.00 37.00 55.90 66.44 21.95 24.05 2.0 58.80 60.00
  EN 14399-4 Dimensions of bolts
Thread d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
l ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max.
nom. min. max.
35 33.75 36.25 6.75 12.00
40 38.75 41.25 11.75 17.00 6.00 12.00
45 43.75 46.25 16.75 22.00 11.00 17.00 4.50 12.00
50 48.75 51.25 21.75 27.00 16.00 22.00 9.50 17.00 8.50 16.00
55 53.50 56.50 26.75 32.00 21.00 27.00 14.50 22.00 13.50 21.00
60 58.50 61.50 31.75 37.00 26.00 32.00 19.50 27.00 18.50 26.00 12.00 21.00
65 63.50 66.50 36.75 42.00 31.00 37.00 24.50 32.00 23.50 31.00 17.00 26.00
70 68.50 71.50 41.75 47.00 36.00 42.00 29.50 37.00 28.50 36.00 22.00 31.00 20.00 29.00
75 73.50 76.50 46.75 52.00 41.00 47.00 34.50 42.00 33.50 41.00 27.00 36.00 25.00 34.00 20.50 31.00
80 78.50 81.50 51.75 57.00 46.00 52.00 39.50 47.00 38.50 46.00 32.00 41.00 30.00 39.00 25.50 36.00
85 83.25 86.75 56.75 62.00 51.00 57.00 44.50 52.00 43.50 51.00 37.00 46.00 35.00 44.00 30.50 41.00 21.00 33.00
90 88.25 91.75 61.75 67.00 56.00 62.00 49.50 57.00 48.50 56.00 42.00 51.00 40.00 49.00 35.00 47.00 26.00 38.00
95 93.25 96.75 66.75 72.00 61.00 67.00 54.50 62.00 53.50 61.00 47.00 56.00 45.00 54.00 40.50 51.00 31.00 43.00
100 98.25 101.75 66.00 72.00 59.50 67.00 58.50 66.00 52.00 61.00 50.00 59.00 45.50 56.00 36.00 48.00
105 103.25 106.75 71.00 77.00 64.50 72.00 63.50 71.00 57.00 66.00 55.00 64.00 50.50 61.00 41.00 53.00
110 108.25 111.75 76.00 82.00 69.50 77.00 68.50 76.00 62.00 71.00 60.00 69.00 55.50 66.00 46.00 58.00
115 113.25 116.75 81.00 87.00 74.50 82.00 73.50 81.00 67.00 76.00 65.00 74.00 60.50 71.00 51.00 63.00
120 118.25 121.75 86.00 92.00 79.50 87.00 78.50 86.00 72.00 81.00 70.00 79.00 65.50 76.00 56.00 68.00
 
Thread d M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
l ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max. ls min. lg max.
 
nom. min. max.
125 123.00 127.00 91.00 97.00 84.50 92.00 83.50 91.00 77.00 86.00 75.00 84.00 70.50 81.00 61.00 73.00
130 128.00 132.00 96.00 102.00 89.50 97.00 88.50 96.00 82.00 91.00 80.00 89.00 75.50 86.00 66.00 78.00
135 133.00 137.00 94.50 102.00 93.50 101.00 87.00 96.00 85.00 94.00 80.50 91.00 71.00 83.00
140 138.00 142.00 99.50 107.00 98.50 106.00 92.00 101.00 90.00 99.00 85.50 96.00 76.00 88.00
145 143.00 147.00 104.50 112.00 103.50 111.00 97.00 106.00 95.00 104.00 90.50 101.00 81.00 93.00
150 148.00 152.00 109.50 117.00 108.50 116.00 102.00 111.00 100.00 109.00 95.50 106.00 86.00 98.00
155 153.00 159.00 114.50 122.00 113.50 121.00 107.00 116.00 105.00 114.00 100.50 111.00 91.00 103.00
160 158.00 164.00 118.50 126.00 112.00 121.00 110.00 119.00 105.50 116.00 96.00 108.00
165 163.00 169.00 123.50 131.00 117.00 126.00 115.00 124.00 110.50 121.00 101.00 113.00
170 168.00 174.00 122.00 131.00 120.00 129.00 115.50 126.00 106.00 118.00
175 173.00 179.00 127.00 136.00 125.00 134.00 120.50 131.00 111.00 123.00
180 178.00 184.00 132.00 141.00 130.00 139.00 125.50 136.00 116.00 128.00
185 182.70 189.60 137.00 146.00 135.00 144.00 130.50 141.00 121.00 133.00
190 187.70 194.60 142.00 151.00 140.00 149.00 135.50 146.00 126.00 138.00
195 192.70 199.60 147.00 156.00 145.00 154.00 140.50 151.00 131.00 143.00
200 197.70 204.60 150.00 159.00 147.50 156.00 136.00 148.00
   

جستجوی پیچ و مهره