پیچ ها

پیچ ها مهمترین و پرکاربرد ترین قطعات اتصالی غیرجوشی در پروژه های مختلف هستند. پیچ از یک شفت رزوه شده تشکیل شده که معمولا در یک سمت خود دارای یک سر است که توسط آن پیچ باز و بسته می گردد. گرچه پیچ ها انواع مختلفی دارند که شکل شان با هم بسیار متفاوت است.