پیچ ها

پیچ ها پرکاربردترین انواع اتصالات هستند که انواع مختلفی دارند. پیچ معمولا از یک شفت رزوه شده و یک سر تشکیل شده است. پیچ ها جنس های مختلفی از خمله استیل، آهنی، پلاستیکی دارند و بسته به کارکردشان به تنهایی و یا به همراه مهره و واشر به کار می روند.