مهره ها

مهره ها معمولا در کنار پیچ ها به کار می روند و با هم یک اتصال را تشکیل می دهند. مهره از یک قطعه تو خالی که از داخل دارای رزوه است تشکیل شده و در محل اتصال به انتهای پیچ بسته می شود. مهره ها نیز مانند پیچ ها در اشکال و استانداردهای مختلف ساخته می شوند.