استادبولت

استادبولت ها نوع خاصی از پیچ ها هستند که فاقد سر می باشند. استادبولت از یک شفت سرتاسر رزوه شده تشکیل شده که دو سمت آن توسط مهره بسته می شود. این دسته از اتصالات در صنایع نفت و پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط برای بستن فلنج ها کاربرد فراوان دارند.

بنظر می رسد آنچه بدنبال آن هستید یافت نمی شود. شاید جستجو مفید باشد.