اتصالات خاص

ما در دویچ این امکان را داریم تا هر محصولی را که شما سفارش دهید، اعم از انواع پیچ و مهره و اتصالات خاص را در اسرع وقت برایتان تهیه نماییم و یا در صورتی که محصول مورد نظرتان جزو آن دسته اتصالات خاص باشد که در بازار موجود نیست، آن را برایتان طبق استانداردهای تعریف شده، بسازیم.