smartbolts

پیچ هوشمند

SmartBolts پیچ هوشمند یکی از راه های ایجاد اتصال بین تجهیزات فولادی استفاده از پیچ و مهره های اصطکاکی هست، یعنی جدا از اینکه ستون

مطالعه مطلب »